Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Výsledné pořadí soutěže

kategorie: Výsledky soutěže
publikováno: 29. 6. 2021

1. cena

Účastník soutěže
Mandaworks AB

Autoři návrhu
Martin Arfalk / Mandaworks AB
Patrick Verhoeven / Mandaworks AB
Cyril Pavlů / Mandaworks AB
Emeline Lex / Mandaworks AB
Pia Kante / Mandaworks AB
Kinga Zemła / Mandaworks AB
Siyu Lu / Mandaworks AB

Spolupracující osoby
Mgr. Jan Richtr
Tim Schnoor / Ekologigruppen AB
Mgr. Linda Kovářová, Ph.D.
Ing. Kateřina Lagner Zímová
Ing. Květoslav Syrový / Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.
Pavel Borecký

Hodnocení poroty
Stejně jako v 1. fázi soutěže porota oceňuje jasnou, promyšlenou a srozumitelnou celkovou koncepci respektující nově se vytvářející krajinu.
Z předložených návrhů tento nejvíce zohledňuje přírodní podmínky jezera Milada a jeho blízkého okolí, zároveň respektuje jeho současný stav a podává velmi konkrétním způsobem návrhy řešení, vedoucí k vývoji a ustálení přírodě blízkých ekosystémů. Přitom se předložený model směřování krajiny jeví jako dlouhodobě udržitelný a akceptovatelný.
Sjednocující design architektonických intervencí má potenciál dotvořit charakter území a vytvořit značku místa. Porota oceňuje snadnou postupnou realizovatelnost a flexibilitu využití architektonických intervencí jako cílů v krajině s maximálním dopadem na image území.
Zpracovatelský tým projevuje nadstandardní schopnost jasně a srozumitelně formulovat strategie a pravidla pro další postup, která se rámcově jeví pro Miladu jako využitelná. Koncept není postaven na megalomanských nových stavbách či areálech, je flexibilní a není tedy prioritně odvislý od ekonomické konjunktury – návrh se tak jednoznačně jeví jako realizovatelný.

panely soutěžního návrhu - 1. cena


textová část - 1. cena

2. cena

Účastník soutěže
4ct, s.r.o.
CIVITAS, Inc.

Autoři návrhu
Tomáš Ctibor, FRICS, CRE / 4ct, s.r.o.
Mark Johnson, FASLA / CIVITAS, Inc.
Christopher Parezo, AICP / CIVITAS, Inc.
Ing. Zdeněk Sendler / Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler
Ing. arch. Jiří Hanzlík / Bauhanz s.r.o., sdružení COLL COLL

Spolupracující osoby
Federico Parolotto / Mobility in Chain, Srl.
Ing. Petr Soldán / Atelier DPK, s.r.o.
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. / Altimapo s.r.o.
Ing. Marek Viskot / Hydroprogress, s.r.o.
Ing. Jiří Tencar, Ph.D. / Ecoten, s.r.o.
Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D. / ČZU v Praze
Ing. Zdeněk Keken / ČZU v Praze

Hodnocení poroty
V návrhu je předložen komplexní přístup k území, který přináší nejen kvalitní řešení krajiny, vkládá do území řadu aktivit, ale
klade důraz i na možnou obnovu vhodně koncipovaného rezidenčního využití. Všechny vrstvy návrhu jsou velmi silně řešeny, poněkud se však ztrácí jasné směřování území jako celku.
Porota oceňuje detailní práci s krajinou. Navržený výsledný stav krajiny vychází ze stávající struktury rekultivace se snahou přiblížit se původní kulturní krajině. Otázkou je však management této krajiny, porota pochybuje o udržitelnosti tohoto konceptu.
Návrh nabízí katalog intervencí s nastavením pravidel a jejich přirozenou typologickou systematizací. Centrální architektonická intervence na jezeře – ostrov Vyklice má potenciál stát se zajímavou turistickou atraktivitou.
Návrh předkládá strategii postupného pružného rozvoje, správy
a udržitelnosti území a působí velmi realisticky. Předložena je ucelená strategie rozvoje a financování záměru, rozvržená do 3 fází. Poslední fáze pak indikuje možnosti dalšího rozvoje sportovních a kulturních zařízení k oživění outdorové ekonomiky v území navazujícím na Miladu.

panely soutěžního návrhu - 2. cena

textová část - 2. cena

3. cena

Účastník soutěže
Rehwaldt Landscape Architects

Autoři návrhu
Dipl. Ing. Till Rehwaldt / Rehwaldt Landscape Architects
B.Env.D., M.LA Garth Woolison / Rehwaldt Landscape Architects
Ing. arch. Adéla Chmelová / Rehwaldt Landscape Architects
Ing. arch. Patrik Hoffman / atelier Hoffman
MgA. Tomáš Černý / atelier Hoffman
Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D. / KOplan ateliér územního plánování
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. Agroplan spol. s r.o.
Ing. Anežka Bauerová

Spolupracující osoby
Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D. / ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí

Hodnocení poroty

Porota oceňuje krajinářsky kvalitní, srozumitelný a jednoduchý koncept nabízející vyvážený vztah rekreace a krajiny, ale i komplexní přístup ke vztahu okolních sídel a krajiny.
Návrh předkládá velkorysé řešení reagující na velikost území a to, že ač přírodní, jde o území vytvořené člověkem. Porota oceňuje koncept velké dřevěné promenády spojující Trmickou a hlavní pláž a panoramatické vyhlídky, které by se mohly stát silným prvkem území.
Avšak autoři, ač byli porotou vyzváni k obhajobě nosného prvku návrhu
– vinic a sadů, o jejich realizovatelnosti a udržitelnosti porotu nepřesvědčili. Porota tak považuje navržené zásahy do stávající struktury krajiny (spojené s realizací sadů a vinic) za příliš násilné, a ne zcela opodstatněné.

panely soutěžního návrhu - 3. cena

textová část - 3. cena

1. fáze soutěže

návrhy, které nepostoupily do 2. kola
proposals that were not shortlisted for the 2nd phase.

Návrh č. 1

Účastník soutěže
Francesco Garofalo / Openfabric
Marina Kounavi / Anagram A-U
Jan Kudlička / Gruppa Studio
Georgios Orfanopoulos
Elena Bouzoni

Autoři návrhu
Francesco Garofalo / Openfabric
Jacopo Gennari Feslikenian / Openfabric
Matteo Motti / Openfarbric
Tian Wei Li / Openfabric
Marina Kounavi / Anagram A-U
Anne-Sereine Tremblay / Gruppa Studio
Jan Kudlička / Gruppa Studio
Spolupracující osoby / Cooperating persons
Dr. Vasileia Vasilaki
Georgios Orfanopoulos
Elena Bouzoni

panely soutěžního návrhu - Návrh č. 1

textová část 1. fáze - Návrh č. 1

Návrh č. 2

Účastník soutěže / Competition participant
Djamel Klouche / l’AUC
Giacomo Summa / Baukuh
Catherine Mosbach / Mosbach Paysagistes

Autoři návrhu
Djamel Klouche / l’AUC
Giacomo Summa / Baukuh
Catherine Mosbach / Mosbach Paysagistes
Roberto D’Agostino / ED.S.r.l.
Philippe Gasser / Citec
Giovanni Carrosio / Department of Political and Social Sciences, University of Trieste
Thierry Maytraud / ATM
Alena Svehlova / Hydratec
Andrea De Toni / Politecnico di Milano, Department of Architecture and Urban Studies
Silvia Ronchi / Politecnico di Milano, Department of Architecture and Urban Studies
Andrea Arcidiacono / Politecnico di Milano, Department of Architecture and Urban Studies

panely soutěžního návrhu - Návrh č. 2

textová část 1. fáze - Návrh č. 2

Návrh č. 5

Účastník soutěže
Alday Jover Arquitectos, S.L.P.
Autoři návrhu / Authors
Iñaki Alday
Margarita Jover
Jesús Arcos
Francisco Mesonero

Spolupracující osoby
Agustí Figueras / ABM
Narcís Pi / ABM
Bohumil Novotný / studio 519 s.r.o.
Martina Hovořáková

panely soutěžního návrhu - Návrh č. 5

textová část 1. fáze - Návrh č. 5
změněno: 21. 7. 2021
 
 
Sdílej přátelům