Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Soutěžní podmínky

publikováno: 24. 5. 2019

Druh soutěže

Soutěž se vyhlašuje jako užší dvoufázová projektová krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž o návrh.

Jazyk soutěže

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém a anglickém jazyce.
Žádost o účast v soutěži včetně portfolia referenčních prací, veškeré části soutěžního návrhu v 1. a 2. fázi soutěže budou vyhotoveny v českém a zároveň anglickém jazyce.

Ceny a náhrady výloh
Celková částka na ceny a náhrady výloh3 875 000 Kč
Náhrady výloh v 1. fázi soutěže175 000 Kč
Ceny v 2. fázi soutěže1. cena
1 250 000 Kč

2. cena
950 000 Kč

3. cena
625 000 Kč

Požadavky na složení soutěžního týmu

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 5 Soutěžních podmínek.

Účastník soutěže musí prokázat, že v soutěžním týmu je alespoň jedna osoba:

 • s autorizací v oboru krajinářská architektura
 • s autorizací v oboru územní plánování
 • s autorizací v oboru architektura

Vzhledem k předmětu soutěže doporučujeme rozšíření soutěžního týmu o experty v oboru:


 • strategické plánování a místní ekonomický rozvoj
 • dopravní plánování
 • sociologie, sociální geografie nebo příbuzných oborech
 • hydrologie, vodní hospodářství
 • posuzováním vlivů staveb a záměrů na životní prostředí, hodnocením krajinného rázu, biologickým hodnocením území atp.

Žádosti o účast

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 6 Soutěžních podmínek.

Pouze elektronicky v elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK bude odevzdáno:

 • čestné prohlášení dle vzoru PF2
 • čestné prohlášení dle vzoru PF3 + prosté kopie dokladů o autorizaci (dle požadavků kapitoly 5.2 Soutěžních podmínek), vysokoškolském vzdělání, případně strukturovaný životopis dokládající dosaženou praxi (dle doporučení kapitoly 5.3 Soutěžních podmínek)
 • Portfolio referenčních prací

Portfolio referenčních prací

 • alespoň 2 referenční zakázky vysoké urbanistické, krajinářské kvality, které souvisejí s předmětem soutěže o doporučené minimální rozloze řešených území 5 km²
 • alespoň 2 zakázky vysoké architektonické, krajinářské, umělecké kvality, které souvisejí s předmětem soutěže
 • U každého projektu budou uvedeny: základní informace, stručná anotace návrhu, popis profesního přístupu k zhotovení projektu a to, jak by byl tento profesní přístup uplatněn při zpracování soutěžního návrhu, resp. při zpracování případných následných zakázek soutěže.

Přílohy ke stažení

soutěžní podmínky ke stažení zde (PDF)

PF1_MILADA.docx
PF2_Milada.docx
PF3_MILADA.docx
PF4_MILADA.docx

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1