Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

O co jde?

Území kolem jezera Milada, stejně jako prostor celé Mostecké pánve, prošlo především v 19. a 20. století překotnými změnami. Původně zemědělská, hustě osídlená krajina se začala od konce 18. století měnit v prosperující těžební a průmyslovou oblast s řadou hlubinných dolů, průmyslových podniků a dopravních staveb.
Období růstu a prosperity ukončila 2. světová válka, která znamenala mimo jiné i radikální dvojnásobnou obměnu obyvatelstva a v důsledku výrazné snížení počtu obyvatel celého regionu. V 70. letech mezi Ústím nad Labem a Chabařovicemi vznikl povrchový lom Chabařovice, který postupně zabral téměř 9 km² krajiny a 6 vesnic. Po dvaceti čtyřech letech byla těžba v lomu ukončena. Následovala rozsáhlá rekultivace a po dalších necelých dvaceti letech se lidem otevřela zcela nová krajina s jezerem Milada.
Procesem rekultivace ale vše neskončilo. Nyní je nutné tuto část regionu začlenit do běžného života obyvatel okolních obcí a měst a také návštěvníků, kteří si sem jezdí odpočinout.
Úkolem státního podniku DIAMO, odštěpného závodu PKÚ, je ve spolupráci se studiem Mandaworks, výhercem této soutěže, nalézt takové řešení, které bude brát v úvahu zájmy a potřeby všech cílových skupin tak, aby i v budoucnu bylo toto velké území plnohodnotnou součástí života všech lidí, kteří zde žijí.

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ jako správce zájmového území jezera Milada s právem hospodařit s převážnou většinou majetku státu nacházející se v tomto území, zástupci samospráv Krajského úřadu Ústeckého kraje, měst Ústí nad Labem, Chabařovic, Trmic, obcí Řehlovic, Modlan a dalších měst a obcí v okolí, zástupci odborných a akademických institucí, spolků, zájmových sdružení a veřejnosti, ti všichni v uplynulých letech spojených s přeměnou bývalého lomu Chabařovice na jezero Milada diskutovali na různých fórech o budoucí podobě tohoto rozsáhlého území.
Během těchto diskusí se často opakovala sada témat, která je možné považovat za sdílené hodnoty, za široce sdílenou vizi toho, kam by jezero Milada a jeho okolí měly směřovat, jak by měly vypadat, jak by měly být užívány.