Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Jak vzniklo zadání

publikováno: 1. 6. 2020

Na budoucnosti území jezera Milada má zájem velmi široké spektrum aktérů, včetně obyvatel okolních měst a obcí. Ty všechny bylo třeba do přípravy soutěže zapojit.

Pracovní skupina

Zadání soutěže bylo pod vedením organizátora soutěže, společnosti ONplan lab, s.r.o., a zástupců DIAMO, odštěpný závod PKÚ, aktivně vytvářeno v pracovní skupině složené především z vedení Statutárního města Ústí nad Labem, měst Chabařovice, Trmice, obce Řehlovice, zástupců Ústeckého kraje a dalších přizvaných odborníků na témata spojená s územním rozvojem.

Složení pracovní skupiny:
DIAMO, odštěpný závod PKÚnáměstek ředitele pro provoz Petr Kubiš
Jan Vondruška
KÚ Ústeckého krajeOndřej Beneš
Jan Harciník
Jaroslava Kuszniruková
Iva Tomešová
Statutární město Ústí nad Labemprimátor města Petr Nedvědický
Eva Fialová
Vladimír Charvát
Klára Uličná
Město Chabařovicestarosta města Josef Kusebauch
Josef Förster
Monika Stará
Město Trmice místostarosta města Tomáš Kupec
Obec Řehlovicestarostka obce Jana Princová
odborníciLadislav Komrska
Václav Beran

konzultační skupina a veřejnost

Z hlavních aktérů projektu – zástupců měst a obcí v širším území, dotčených orgánů, odborných a akademických institucí, spolků a zájmových sdružení či odborníků zabývajících se problematikou revitalizace jezera Milada byla sestavena konzultační skupina. Ta se sešla poprvé v lednu nad mapou, kdy byly mapovány hodnoty, problémy území a budoucí žádoucí a nežádoucí aktivity. Podruhé se konzultační skupina sešla v únoru, kdy měli všichni možnost přímo na setkání a následně i on-line komentovat sdílenou vizi území a témata zadání. Ve stejné dny, ale v jiném čase proběhlo setkání nad mapou a setkání ke konzultaci témat zadání a sdílené vize jezera Milada s obyvateli okolních obcí.

Ze všech těchto setkání vzešla řada podnětů, kterými se zabývala pracovní skupina, a které jsou v různé míře zohledněny v zadání soutěže a Sdílené vizi jezera Milada.

záznam z 1. i 2. setkání s konzultační skupinou a veřejností je ke stažení zde

další zapojení hlavních aktérů, veřejnosti

V rámci výstavy soutěžních návrhů budou mít členové konzultační skupiny a veřejnost možnost konzultovat vybrané návrhy s jejich autory. Podněty posbírané v rámci těchto konzultací budou zpracovány a předány zpracovatelů koncepční studie.