Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Koncepční studie a Design manuál území

kategorie: Aktuality
publikováno: 14. 2. 2023

V červnu roku 2020 vyhlásil státní podnik Palivový kombinát Ústí (dnes patřící pod státní podnik DIAMO) mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž Jezero Milada. Tato soutěž měla za cíl najít optimální proveditelnou a udržitelnou koncepci postupné přeměny území jezera Milada. v místo:

- které si i přes navržené změny zachová a bude dále rozvíjet svůj osobitý přírodní charakter,
- které se stane vhodným místem pro příměstskou rekreaci, odpočinek v přírodě, sport
s kvalitním zázemím a vybavením pro obyvatele okolních sídel i přespolní návštěvníky,
- které se stane nedílnou součástí širšího území, které bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, a které vhodně doplní jejich občanskou vybavenost,
- které přispěje ke zvýšení kvality života místních obyvatel, přispěje k obnovení „místa s dobrou adresou“.

Celá soutěž proběhla ve dvou fázích. Z patnácti přihlášení zájemců o účast v soutěži prakticky z celého světa pro první fázi vybrala soutěžní porota šest soutěžících, kteří měli zpracovat vizi základního prostorového uspořádání a strategii rozvoje zájmového území jezera Milada. Ve druhé fázi, do které následně postoupili 3 soutěžící s nejlepšími předloženými návrhy z první fáze, pak měly být vybrané soutěžní návrhy podrobně rozpracovány.

Vítězem se v roce 2021 stalo švédské architektonické studio Mandaworks AB ze Stockholmu, které následně, po uzavření příslušné smlouvy, začalo pracovat mj.  na dvou klíčových dokumentech, a to Koncepční studii území jezera Milada a Design manuálu, kterými by se měl řídit další rozvoj tohoto unikátního území v následujícím období. V obou dokumentech je akcentován princip souladu dvou zdánlivě konfliktních přístupů k budoucímu užívání území - živé krajiny a jejího rekreačního a sportovního využití.

Po roce intenzivní práce a komunikace se všemi zainteresovanými stranami včetně veřejnosti architekti předložili finální Koncepční studii a Design manuál. Cílem Koncepční studie území jezera Milada je vytvoření podkladu pro postupné dotvoření harmonické a multifunkční krajiny kolem jezera Milada a naplnění sdílené vize jezera Milada tak, jak byla definována v zadání Soutěže. Řeší vymezení funkčních ploch a jejich podrobnější funkční a prostorové uspořádání a navrhuje strategii postupné realizace navrženého konceptu. Koncepční studie území jezera Milada posiluje a rozvíjí stávající ekologii krajiny, která přímo ovlivňuje a zlepšuje životní prostředí okolních obyvatel. Nový program a náplň v území vytváří nové hodnoty pro místní komunity a novými intervencemi rozvíjí již stávající způsoby využití krajiny.

Design manuál doplňuje Koncepční studii o základní principy a pravidla rozvoje řešeného území v tématech veřejných prostranství, krajinářských úprav, urbanismu a architektury staveb. V Design manuálu jsou nastavena především pravidla pro uspořádání veřejných prostranství, řešení mobiliáře, vegetačních prvků, orientačního a navigačního systému, reklamy, uměleckých děl, prvků technické infrastruktury a drobné architektury. Je zde také nastaven architektonický vizuální styl řešeného území, tj. zejména základní požadavky na architekturu staveb v území Jezera Milada a detailní urbanistická řešení zastavitelných částí řešeného území, která budou podkladem pro koordinovaný rozvoj území kolem jezera. Design manuál vytváří podklad, na jehož základě bude v území kolem jezera Milada možné postupnou realizací dílčích prvků ze strany různých subjektů veřejného i soukromého sektoru dotvořit autentickou značku místa.

Podrobnosti naleznete v připojených souborech:

Standardní kvalita:
Koncepční studie (PDF: 19.01 MB)
Design manuál území (PDF: 12.00 MB)

Tisková kvalita:
Koncepční studie (PDF: 228.16 MB)
Design manuál území (PDF: 87.45 MB)

(pravým tlačítkem myši + Uložit odkaz jako... možno stáhnout přílohy)
změněno: 4. 10. 2023
 
 
Sdílej přátelům