Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Mezinárodní soutěž na jezero Milada zná své účastníky

kategorie: Press
publikováno: 23. 10. 2020

Porota soutěže vybrala ze zaslaných žádostí o účast 6 mezinárodních týmů, které předloží do konce listopadu své vize budoucnosti zájmového území jezera Milada.

Předmětem soutěže je krajinářské a urbanistické řešení zájmového území jezera Milada, ale i nastavení strategie jeho rozvoje. Jde o velmi složitý a komplexní úkol, který musí řešit týmy složené z odborníků různých profesí se zkušenostmi s podobnými projekty. Proto porota vybírala ze 16 zaslaných žádostí o účast ty nejlepší podle předem nastavených kritérií, tedy složení týmu a portfolií referenčních prací.

Porotu nejvíce přesvědčily žádosti, které zaslali tito účastníci:

Mandaworks AB
4ct, s.r.o. a CIVITAS, Inc
Djamel Klouche - L’AUC, Giacomo Summa – Baukuh a Catherine Mosbach - Mosbach Paysagistes
Till Rehwaldt - Rehwaldt Landscape Architects
Francesco Garofalo - Openfabric, Marina Kounavi - Anagram A-U, Georgios Orfanopoulos, Anna-Sereine Tremblay – Gruppa a Elena Bouzoni
Alday Jover Arquitectos, S.L.P.

Jedná se o významné mezinárodní ateliéry, z nichž se většina spojila se silnými českými partnery. Tyto týmy již byly vyzvány, aby do konce listopadu předložily v 1. kole soutěže návrh základní vize zájmového území jezera Milada. Vybraní soutěžící budou předkládat své návrhy anonymně. V prosinci vybere porota z návrhů v 1. kole tři nejlepší. Jejich autoři do konce března 2021 zpracují podrobnější koncept řešeného území. Během dubna pak porota z těchto 3 konceptů vybere vítěze soutěže. Jméno vítěze soutěže tak bude známo v květnu příštího roku. S ním bude PKÚ, s. p. jednat o uzavření smlouvy na vypracování podrobnějších studií, konkrétních projektů a strategií území.

Jezero Milada leží ve východním cípu Mostecké hnědouhelné pánve, ze severu ohraničené Krušnými horami, z jihovýchodu Českým středohořím. Celý region prošel v minulosti překotnými změnami. V polovině minulého století původně úrodná, intenzivně osídlená zemědělská krajina s řadou hlubinných dolů z velké části zanikla založením rozsáhlých povrchových lomů. Zrušena byla řada vesnic, zpřetrhány byly krajinné vazby, ale i vztah lidí k místu, kde žili. Jezero Milada a jeho okolí vzniklo rekultivací bývalého povrchového lomu Chabařovice, který v 70. letech minulého zabral více než 9 km2 krajiny a znamenal zánik šesti obcí. Na konci století byla těžba ukončena, což však přineslo řadu sociálních problémů. Dnes je území navraceno zpět krajině a lidem, budovány jsou nové vazby.

webové stránky soutěže:
www.vizemilada.cz

Kontakt pro média:
Hana Volfová, PKÚ, +420 475 672 010, hana.volfova@pku.cz
Karolína Koupalová, ONplan, +420 608 694 929, koupalova@onplanlab.com
změněno: 9. 2. 2021
 
 
Sdílej přátelům