Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Tisková zpráva k Architektonické soutěži

kategorie: Press
publikováno: 6. 8. 2020

Mezinárodní soutěž na jezeře Milada pokračuje

(6. srpna 2020, Ústí nad Labem) – Zájem o účast v mezinárodní soutěži na jezero Milada předčil očekávání, přihlásilo se 15 mezinárodních týmů. Do mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže na jezero Milada se přihlásilo 15 mezinárodních týmů. Většina přihlášených soutěžních týmů je mezinárodních. Odborníky z Čech v nich doplňují autoři ze Španělska, Francie, Švédska, USA, Belgie, Nizozemí, Itálie či Británie.

Do konce července mohli zájemci o účast v soutěži podávat své žádosti, jejichž důležitou součástí bylo portfolio referenčních prací.
„Předmětem soutěže je krajinářské a urbanistické řešení zájmového území jezera Milada, ale i nastavení strategie jeho rozvoje. Jde o velmi složitý a komplexní úkol, který musí řešit týmy složené z odborníků různých profesí se zkušenostmi s podobnými projekty. Proto jsme už od počátku nečekali desítky žádostí, ale doufali jsme, že se přihlásí týmy, které pracovaly na podobně rozsáhlých a komplexních projektech. Výsledek co do počtu i kvality přihlášených týmů předčil naše očekávání. Listovat doručenými portfolii je opravdovým potěšením. Objevují se v nich exkluzivní krajinářské projekty, inovativní strategie rozsáhlých krajinných území i projekty rekultivace krajin zasažených těžbou. Zároveň jsou portfolia přehlídkou skvělých architektonických intervencí,“ řekla za organizátora soutěže, společnost ONplan, Karolína Koupalová.
„Nyní bude soutěžní porota vybírat podle kvality v portfoliu předložených referenčních prací a podle odbornosti soutěžního týmu 6 nejlepších uchazečů. Ti budou vyzváni, aby do konce listopadu předložili v 1. kole soutěže návrh základní vize zájmového území jezera Milada. Následně porota vybere 3 nejlepší návrhy a jejichž autoři do konce března 2021 zpracují podrobnější koncept řešeného území. V dalším měsíci pak porota z těchto 3 konceptů vybere vítěze soutěže a bude s ním jednat o uzavření smlouvy na vypracování podrobnějších studií, konkrétních projektů a strategií území,“ uvedl Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí.

Zadání soutěže vznikalo pod vedením organizátora soutěže společnosti ONplan v pracovní skupině složené především ze zástupců Palivového kombinátu Ústí, vedení měst Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, obce Řehlovice, zástupců Ústeckého kraje a odborníků na různá témata územního rozvoje. Do přípravy zadání byli zapojeni i obyvatelé okolních měst a obcí a hlavních aktérů. Složení pracovní skupiny se odráží i ve složení soutěžní poroty.
V závislé části poroty zasednou kromě zástupců vyhlašovatele, Palivového kombinátu Ústí s. p., Ministerstva průmyslu a obchodu i zástupci politického vedení kraje, primátor Ústí nad Labem, starosta Chabařovic, místostarosta Trmic a starostka Řehlovic. Nezávislá část poroty je složena z odborníků na krajinné plánování paní Kláry Salzmann a Jitky Trevisan, urbanistů a architektů Filipa Tittla a Jana Magasanika, odborníků na strategické plánování Ondřeje Špačka a Miroslava Janovského, krajinářky a městské plánovačky Miloty Sidorové a odborníka na posuzování vlivů staveb na životní prostředí a krajinný ráz Romana Bukáčka. Porota si k hodnocení návrhů v prvním i ve druhém kole soutěže přizve také odborníky z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Jezero Milada leží ve východním cípu Mostecké hnědouhelné pánve, ze severu ohraničené Krušnými horami, z jihovýchodu Českým středohořím. Celý region prošel v minulosti překotnými změnami. Od poloviny minulého století zde probíhala těžba hnědého uhlí, která byla již ukončena, což však přineslo řadu sociálních problémů. Dnes je území navraceno zpět krajině a lidem a vytvářejí se nové vazby.Webové stránky soutěže:
www.vizemilada.cz

Kontakt: Ing. Hana Volfová, tiskové oddělení PKÚ s. p.
GSM: +420 725 549 140
E-mail: hana.volfova@pku.cz
Web: www.pku.cz

Kontakt: Ing. Karolína Koupalová, Onplan lab, s.r.o.
GSM: +420 608 694 929
E-mail: koupalova@onplanlab.com

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) se zabývá procesem revitalizace území po hornické činnosti v severních, středních a východních Čech a likvidací vrtů po těžbě plynu a ropy na území Moravy. Zajišťoval např. hydrickou rekultivaci lomu Chabařovice a Ležáky, na jejichž místě vzniklo jezero Milada u Ústí nad Labem a jezero Most. Jeho součástí jsou dvě stanice Závodní báňské záchranné služby v Libušíně u Kladna a Odolově u Trutnova.

změněno: 6. 8. 2020
 
 
Sdílej přátelům