Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 

Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž jezero Milada

Území kolem jezera Milada, stejně jako prostor celé Mostecké pánve, prošlo především v 19. a 20. století překotnými změnami. Původně zemědělská, hustě osídlená krajina se začala od konce 18. století měnit v prosperující těžební a průmyslovou oblast s řadou hlubinných dolů, průmyslových podniků a dopravních staveb.
Období růstu a prosperity ukončila 2. světová válka, která znamenala mimo jiné i radikální dvojnásobnou obměnu obyvatelstva a v důsledku výrazné snížení počtu obyvatel celého regionu. V 70. letech mezi Ústím nad Labem a Chabařovicemi vznikl povrchový lom Chabařovice, který postupně zabral téměř 9 km² krajiny a 6 vesnic. Po dvaceti čtyřech letech byla těžba v lomu ukončena. Následovala rozsáhlá rekultivace a po dalších necelých dvaceti letech se lidem otevřela zcela nová krajina s jezerem Milada.
Procesem rekultivace ale vše neskončilo. Nyní je nutné tuto část regionu začlenit do běžného života obyvatel okolních obcí a měst a také návštěvníků, kteří si sem jezdí odpočinout.
Úkolem PKÚ s. p. ve spolupráci se společností ONplan lab, s. r. o. jako organizátora velké mezinárodní soutěže je nalézt takové řešení, které bude brát v potaz zájmy a potřeby všech cílových skupin, aby i v budoucnu bylo toto velké území plnohodnotnou součástí života všech lidí, kteří zde žijí.

Novinky


Území kolem jezera Milada, stejně jako prostor celé Mostecké pánve, prošlo především v 19. a 20. století překotnými změnami. Původně zemědělská, hustě osídlená krajina se začala od konce 18. století měnit v prosperující těžební a průmyslovou oblast s řadou hlubinných dolů, průmyslových podniků a dopravních staveb.
Období růstu a prosperity ukončila 2. světová válka, která znamenala mimo jiné i radikální dvojnásobnou obměnu obyvatelstva a v důsledku výrazné snížení počtu obyvatel celého regionu. V 70. letech mezi Ústím nad Labem a Chabařovicemi vznikl povrchový lom Chabařovice, který postupně zabral téměř 9 km² krajiny a 6 vesnic. Po dvaceti čtyřech letech byla těžba v lomu ukončena. Následovala rozsáhlá rekultivace a po dalších necelých dvaceti letech se lidem otevřela zcela nová krajina s jezerem Milada.
Procesem rekultivace ale vše neskončilo. Nyní je nutné tuto část regionu začlenit do běžného života obyvatel okolních obcí a měst a také návštěvníků, kteří si sem jezdí odpočinout.
Úkolem PKÚ s. p. ve spolupráci se společností ONplan lab, s. r. o. jako organizátora velké mezinárodní soutěže je nalézt takové řešení, které bude brát v potaz zájmy a potřeby všech cílových skupin, aby i v budoucnu bylo toto velké území plnohodnotnou součástí života všech lidí, kteří zde žijí.