Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Mezinárodní soutěž na jezeře Milada pokračuje

kategorie: Aktuality
publikováno: 10. 8. 2020

(6. srpna 2020, Ústí nad Labem) – Zájem o účast v mezinárodní soutěži na jezero Milada předčil očekávání, přihlásilo se 15 mezinárodních týmů. Do mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže na jezero Milada se přihlásilo 15 mezinárodních týmů. Většina přihlášených soutěžních týmů je mezinárodních. Odborníky z Čech v nich doplňují autoři ze Španělska, Francie, Švédska, USA, Belgie, Nizozemí, Itálie či Británie.

Do konce července mohli zájemci o účast v soutěži podávat své žádosti, jejichž důležitou součástí bylo portfolio referenčních prací.
„Předmětem soutěže je krajinářské a urbanistické řešení zájmového území jezera Milada, ale i nastavení strategie jeho rozvoje. Jde o velmi složitý a komplexní úkol, který musí řešit týmy složené z odborníků různých profesí se zkušenostmi s podobnými projekty. Proto jsme už od počátku nečekali desítky žádostí, ale doufali jsme, že se přihlásí týmy, které pracovaly na podobně rozsáhlých a komplexních projektech. Výsledek co do počtu i kvality přihlášených týmů předčil naše očekávání. Listovat doručenými portfolii je opravdovým potěšením. Objevují se v nich exkluzivní krajinářské projekty, inovativní strategie rozsáhlých krajinných území i projekty rekultivace krajin zasažených těžbou. Zároveň jsou portfolia přehlídkou skvělých architektonických intervencí,“ řekla za organizátora soutěže, společnost ONplan, Karolína Koupalová.
„Nyní bude soutěžní porota vybírat podle kvality v portfoliu předložených referenčních prací a podle odbornosti soutěžního týmu 6 nejlepších uchazečů. Ti budou vyzváni, aby do konce listopadu předložili v 1. kole soutěže návrh základní vize zájmového území jezera Milada. Následně porota vybere 3 nejlepší návrhy a jejichž autoři do konce března 2021 zpracují podrobnější koncept řešeného území. V dalším měsíci pak porota z těchto 3 konceptů vybere vítěze soutěže a bude s ním jednat o uzavření smlouvy na vypracování podrobnějších studií, konkrétních projektů a strategií území,“ uvedl Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí.

změněno: 10. 8. 2020
 
 
Sdílej přátelům