Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Do 31. července je možné podávat žádosti o účast v soutěži

kategorie: Aktuality
publikováno: 22. 6. 2020

Všichni zájemci o účast mají až do 31. července možnost podávat žádosti o účast v soutěži, z kterých soutěžní porota vybere během srpna 6 týmů, které vyzve k předložení návrhů v 1. kole soutěže.

Způsob podání žádosti o účast


Účastník požádá zadavatele o účast podáním žádosti prostřednictvím jeho elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě do 31. července 2020.
V tomto systému je soutěž uveřejněna na adrese https://zakazky.pku.cz/contract_display_193.html

Zájemci o účast musí být pro možnost podání žádosti o účast v tomto systému zaregistrováni. Apelujeme proto na všechny zatím neregistrované zájemce o účast, aby tento krok nepodcenili a registrovali se v dostatečném předstihu.

V případě problémů s registrací v systému E-ZAK, kontaktujte prosím uživatelskou podporu na tel.: +420 538 702 719, email: podpora@ezak.cz

Obsah žádostí o účast


Účastník k žádosti přiloží následující dokumenty:

 • a) Identifikační údaje účastníka soutěže dle vzoru PF1, který je podkladem soutěže
 • b) čestné prohlášení prokazující splnění podmínek uvedených v kapitole 5.1 dle vzoru PF2, který je podkladem soutěže,
 • c) čestné prohlášení prokazující složení soutěžního týmu dle podmínek uvedených v kapitole 5.2 a doporučení uvedených v kapitole 5.3 Soutěžních podmínek a vypořádání autorských práv k návrhu v soutěžním týmu dle vzoru PF3, který je podkladem soutěže, ke kterému budou přiložena potvrzení o autorizaci členů soutěžního týmu vydaná příslušnou Komorou formou prosté kopie tohoto dokladu (dle požadavků kapitoly 5.2) a potvrzení o vysokoškolském vzdělání členů soutěžního týmu formou prosté kopie těchto dokladů nebo přiloženým strukturovaným životopisem dokládajícím dosaženou praxi (dle doporučení v kapitole 5.3),
 • d) portfolio referenčních prací

Portfolio referenčních prací


Portfolio bude obsahovat prezentaci alespoň 2 referenčních zakázek vysoké urbanistické, krajinářské kvality, které souvisejí s předmětem soutěže, jako jsou například:

 • urbanistické či rozvojové koncepce pro území zatížené těžbou či průmyslem,
 • koncepce konverze brownfieldů,
 • koncepce území s potenciálem rozvoje cestovního ruchu,
 • koncepce přírodních území v zázemí větších měst,
 • případně jiné urbanistické a rozvojové koncepce tématem řešení blízké předmětu soutěže.

Doporučená minimální rozloha území řešených v předložených koncepcích je 5 km².

Portfolio bude dále obsahovat alespoň 2 zakázky vysoké architektonické, krajinářské a umělecké kvality, které souvisejí s předmětem soutěže, tedy například:

 • projekty krajinářských intervencí,
 • projekty architektonických intervencí v krajině či ve městě,
 • umělecké intervence ve veřejném prostoru,
 • případně jiné intervence ve veřejném prostoru související s předmětem soutěže.

U každé zakázky bude uveden:

 • autor projektu,
 • místo projektu,
 • rok zhotovení projektu,
 • cena za zhotovení, případně realizaci projektu vč. DPH,
 • současný stav projektu (realizace, schválení jako územně plánovacího podkladu či vydání jako územně plánovací dokumentace apod.),
 • kontakt na investora nebo zadavatele,
 • stručná anotace návrhu charakterizující projekt,
 • popis profesního přístupu k zhotovení zakázky a to, jak by tento profesní přístup zájemce o účast uplatnil při zpracování soutěžního návrhu, resp. při zpracování případných následných zakázek soutěže jezera Milada.

Portfolio referenčních prací bude zpracováno na formátu A3, v rozsahu max. 30 stran a odevzdáno bude ve formátu pdf. Texty portfolia referenčních prací budou zpracovány v českém a zároveň anglickém jazyce.změněno: 22. 6. 2020
 
 
Sdílej přátelům