Cookie Consent by Free Privacy Policy website
We have a proposal, come and tune it with us

Conceptual study

V červnu roku 2020 vyhlásil státní podnik Palivový kombinát Ústí (dnes patřící pod státní podnik DIAMO) mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž jezero Milada. Tato soutěž měla za cíl najít vhodné řešení pro další rozvoj rekultivovaného území po ukončené těžbě hnědého uhlí. Celý proces proběhl ve dvou fázích, v první fázi bylo ze zaslaných návrhů vybráno šest, které měli jejich autoři více rozpracovat. Ve druhé fázi odborná porota hodnotila tři nejvhodnější návrhy. Přesně za rok od zahájení soutěže, v červnu 2021, vyhlásili zástupci státního podniku PKÚ vítěze. Stalo se jím švédské architektonické studio Mandaworks AB ze Stockholmu.

V současné době tým ateliéru Mandaworks ve spolupráci se zástupci DIAMO s. p. intenzivně pracuje na Koncepční studii území, Design manuálu území a připravuje také projektovou dokumentaci tří vzorových staveb, tzv. architektonických intervencí.