Cookie Consent by Free Privacy Policy website
We have a proposal, come and tune it with us

Budoucí rozvoj jezera Milada

category: Press
published: 9. 6. 2020

(8. 6. 2020, Ústí nad Labem) – O rozsáhlé území jezera Milada se začali zajímat odborníci, kteří připraví návrhy pro jeho budoucí rozvoj. Palivový kombinát Ústí, státní podnik vyhlásil mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž na území jezera Milada, jehož je správcem. Týmy složené z architektů, krajinářů, přírodovědců, odborníků na cestovní ruch a několika dalších profesí budou moci připravit návrhy na zapojení celého území do okolní krajiny včetně sociálních dopadů navržených realizací.

Organizace soutěže se ujala renomovaná společnost ONplan Lab. s. r. o., která připravila všechny podklady a bude nadále celou soutěž řídit. Vyhlášení soutěže předcházela téměř půlroční přípravná fáze, ve které se přizvaní odborníci z různých profesí vyjadřovali k informacím do zadávací dokumentace. Kromě několika pracovních skupin proběhla také dvě setkání s veřejností v ústeckém sále Hraničář, kde měli obyvatelé okolních měst a vesnic možnost vyjádřit se k budoucímu širšímu zapojení jezera do jejich života. Bylo také možné se zúčastnit komentované prohlídky jezera Milada.

„Jsem velmi rád, že po měsících náročných příprav můžeme soutěž vyhlásit a vyzvat odborníky ke zpracování jejich zajímavých nápadů. Soutěž jsme vyhlásili jako mezinárodní a budeme se těšit na komplexní řešení všech stránek tohoto složitého prostoru,“ řekl Walter Fiedler, ředitel PKÚ s. p.
Do konce července 2020 je možné podat žádost o účast v soutěži včetně portfolií referenčních prací. Do konce listopadu 2020 se budou odevzdávat návrhy v 1. fázi soutěže a ke konci března 2021 odevzdají návrhy účastníci 2. fáze soutěže vybraní odbornou porotou. Výsledky soutěže budou známy v dubnu příštího roku.
modified: 13. 7. 2020
 
 
Sdílej přátelům